Några av sysslorna på gården

Slåttertider!! Inte regn varje dag i alla fall.

Här på gården bedriver vi jord och skogsbruk ekologiskt. Vi är certifierade har ekologisk uppfödning av våra djur, är anslutna till SMAK. SE-nummer finns såklart oxå. Anette har gått Jordbruksverkets kurs för hållande, uppfödning och försäljning mm av kaniner. Uppfödarnummer B04 samt medlem i SKAF. Vi är också medlemmar Sveriges Kaninproducenters förening. Vi brukar all vår mark och tar själva in allt foder till våra djur. Skogen bidrar till virke och ved. Ger viss vedförsäljning! Samt bidrar till öppna landskap!