Angorakanin

Såväl England som Frankrike villgöra anspråk på Angorakaninens uppkomst. Känd i Frankrike sedan 1723. 
En vuxen Angorakanin väger 3,51 kg. och över.
Kaninen måste klippas var tredje månad. Ger en fantastisk ull att ta vara på. En bra kanin ger ca. 1 kilo användbar ull per år.